Opis postupaka   Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa  21. 8. 2021.  
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 23. 8. 2021.

25. 8.2021.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)  23. 8. 2021.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere  24. 8. 2021.
Provođenje dodatnih ispita i provjera (prijamni ispiti) te unos rezultata  25.8.2021. od 9 sati
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

 25. 8. 2021.
Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

 26. 8. 2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 27.8.2021.do 12 sati
Objava konačnih ljestvica poretka  28. 8. 2021.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao i UPIS

 30. 8. 2021. od

   13-15 sati

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka  1. 9. 2021.