Zbirka instrumenata

U okviru škole djeluje zbirka , čiji se bogat fond najviše sastoji od nota za sve instrumente i sastave (solistička, komorna, koncertantna i orkestralna glazba), a sadrži i auditivnu i vizualnu te knjižnu građu. Ona obuhvaća stručne knjige iz područja teorije i povijesti glazbe, zatim odgoja i obrazovanja, a tu su i glazbene i opće enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi i dr. Knjižna, notna i audio-vizualna građa posuđuje se profesorima, učenicima i vanjskim korisnicima. Kao sastavni dio knjižnice djeluje i bogat instrumentarij s preko 400 instrumenata koji se posuđuju isključivo učenicima škole. U prostoriji knjižnice nalazi se i čitaonica, gdje učenici pišu zadaće i korištenjem knjižničnog fonda proširuju znanja stečena na nastavi.

  • Voditeljica knjižnice: Josipa Leko, mag.mus.

Radno vrijeme zbirke:

utorak: 11:00-13:00

četvrtak: 17:00-19:00