Nazivi škole

 • 1829. Tonschule des Agramer Muiskvereines
 • 1852. Učiona glasbe društva priateljah glasbe
 • 1861. Glasbena škola narodnog zemaljskog glasbenog zavoda
 • 1895. Glasbena škola hrvatskog zemaljskog glasbenog zavoda
 • 1916. Konzervatorij hrvatskog zemaljskog glasbenog zavoda (Hrvatski konzervatorij)
 • 1920. Hrvatska zemaljska glasbena škola
 • 1921. Kraljevski Konzervatorij
 • 1922. Kraljevska muzička akademija
 • 1927. Državna muzička akademija
 • 1940. Akademija glazbe i kazališne umjetnosti
 • 1941. Hrvatski državni Konzervatorij
 • 1947. Državni Konzervatorij. Muzička škola državnog konzervatorija
 • 1951. Muzička akademija u Zagrebu. Državna muzička škola
 • 1962. Muzička škola „Vatroslav Lisinski“
 • 1996. Glazbena škola Vatroslava Lisinskog