Odjel za klavir i orgulje

Crno-bijeli svijet 88 tipaka oduvijek je privlačio mnogo interesa, stoga i u našoj školi najveći broj učenika svira klavir. Savladavanjem tehničkih vježbi te skladbi raznolika žanra i stilskih razdoblja mali pijanisti postupno grade umijeće virtuozne interpretacije kojom mogu cijeli orkestar predstaviti samo jednim instrumentom. Osim klavira učenicima se nudi mogućnost sviranja njegova starijeg brata čembala, a za glavni predmet može se odabrati i kraljicu instrumenata – orgulje.

Nastavnici:

 1. ADŽAGA Elizabeta
 2. BAŠIĆ Sanda
 3. BETEVIĆ DADIĆ Ana
 4. BUGARIN Petra
 5. DUGI-KUKURIĆ Marko
 6. GHERA Miroslavia
 7. GOTOVAC Ana
 8. HUBENY Barbara
 9. JURKOVIĆ Luciana
 10. KANEV-MANOJLOVIĆ Penka
 11. KORBAR Ela
 12. KORDIĆ Ivanka
 13. KOTARSKI Sandra
 14. LEKO Josipa
 15. LOVRIĆ-VIDIŠ Lidija – pročelnica odjela
 16. MATARIĆ Ivančica
 17. MATASOVIĆ Matea
 18. MIHAJLOVIĆ Mirela
 19. MIŠIĆ Kristina
 20. NIKOVIĆ Iva
 21. NOVAK ŽIVKOVIĆ Ivana
 22. PAVLINA Ana
 23. UMILJANOVIĆ ZORIĆ Franka
 24. ŠIMUNOVIĆ Marta
 25. ŠIROKI Hana
 26. ŽGUR Ana