Odjel za klavir i orgulje

Crno-bijeli svijet 88 tipaka oduvijek je privlačio mnogo interesa, stoga i u našoj školi najveći broj učenika svira klavir. Savladavanjem tehničkih vježbi te skladbi raznolika žanra i stilskih razdoblja mali pijanisti postupno grade umijeće virtuozne interpretacije kojom mogu cijeli orkestar predstaviti samo jednim instrumentom. Osim klavira učenicima se nudi mogućnost sviranja njegova starijeg brata čembala, a za glavni predmet može se odabrati i kraljicu instrumenata – orgulje.

Nastavnici:

 1. ADŽAGA Elizabeta
 2. BAŠIĆ Sanda
 3. BARTOLIĆ Iva
 4. BETEVIĆ DADIĆ Ana
 5. BUGARIN PUZOVIĆ Petra
 6. CINKOBUROVA Olga
 7. DUGI-KUKURIĆ Marko
 8. GHERA Miroslavia
 9. GOTOVAC Ana
 10. HAJDARHODŽIĆ Hana
 11. HUBENY Barbara
 12. JURKOVIĆ Luciana
 13. KANEV-MANOJLOVIĆ Penka
 14. KORBAR Ela
 15. KORDIĆ Ivanka
 16. KOTARSKI Sandra
 17. LEKO Josipa
 18. LOVRIĆ-VIDIŠ Lidija – pročelnica odjela
 19. MATARIĆ Ivančica
 20. MATASOVIĆ Matea
 21. MIHAJLOVIĆ Mirela
 22. NIKOVIĆ Iva
 23. NOVAK ŽIVKOVIĆ Ivana
 24. UMILJANOVIĆ ZORIĆ Franka
 25. ŠIMUNOVIĆ Marta
 26. ŽGUR Ana