Poštovani,

povrat posuđenih instrumenata, notnog materijala i ostalog sadržaja zbirke instrumenata moći će se izvršiti dana 08. srpnja (četvrtak) 2021. godine, u vremenu od 10:00-11:00 i 18:00-19:00 sati.