Stručne službe škole

Administrativno osoblje

Ravnatelj: Antonio Mrčela, prof.
Tajnik: Zvonimir Fortuna, mag. iur.
Voditelj računovodstva: Davor Muža, dipl. oec.
Administratorica: Iva Janošić

Nastavnici

Saznaj više – Odjeli

Stručni suradnici

Psihologinja: Radojka Sućeska Ligutić, univ. mag. med.

Tehničko osoblje

Domar: Nenad Vuk
Spremačice: Mara Kapac, Zvjezdana Osrečak