Odjel za gudače i harfu

Kao temelj svakog orkestra gudački instrumenti imaju dug povijesni razvoj i tradiciju. Iako su zahtjevni očaravaju svojim lijepim tonom pa ne nedostaje zanimanja za njihovo sviranje. U školi se mogu učiti svi gudački instrumenti – violinaviolaviolončelo kontrabas – koji osim solistički izvrsno zvuče u komornim sastavima i gudačkim orkestrima – malom (osnovnoškolskom) i velikom (srednjoškolskom). Gudačima je pridružen i zanimljiv instrument s deseterostruko više žica, karakterističan po ugodnom sanjarskom zvuku – harfa.

 1. BEGOVIĆ Neva (violončelo)
 2. BRADAMANTE Maximilian (violina)
 3. CRNOGORAC Dalibor (violončelo) – pročelnik odjela
 4. DINČIĆ Dubravka (violina)
 5. KRČELIĆ Biserka (harfa)
 6. LESIĆ Ivana (violina)
 7. MARIĆ Krunoslav (violina)
 8. MILLAN Adam (kontrabas)
 9. PETRAČ Fran (kontrabas)
 10. PICEK Eva (violina)
 11. PLETERŠEK-BLAŠKOVIĆ Mirta (violina)
 12. POPOVIĆ Krešimir (korepeticija)
 13. PUSTIČKI Martina (viola)
 14. TOMŠIĆ Ana (violina)