UPISI DOSADAŠNJIH UČENIKA U ŠKOLSKU GODINU 2021./22.

SVAKE GODINE OBAVEZAN JE UPIS U GLAZBENU ŠKOLU ZA SVE UČENIKE.

UPISI će se održati (Gundulićeva 4):

1., 2., 5. i 6. srpnja 2021.

od 10-12 i 17-19 sati

Prilikom upisa dijelit će se svjedodžbe.

Prije upisa potrebno je podmiriti sva dugovanja za šk.god. 2020./2021.

Za upis je potrebno:

  1. Upisnica (žute boje za OŠ ili plave boje za SŠ) – preuzeti na porti
  2. 100,00 kn za I. ratu participacije
  3. OIB djeteta i roditelja