KLAVIR -soba 1, Gundulićeva 4

8:30 PREZIMENA B-G

9:30 PREZIMENA M-Pa

10:30 PREZIMENA Pu-Sp

11:30 PREZIMENA ST-Z

12:30 UČENICE KOJE POLAŽU PRIJAMNI ISPIT U MIOC-u

TO KLAVIR- soba 8, Gundulićeva 4

9:30 PREZIMENA B-D

10:30 PREZIMENA E-H

11:30 PREZIMENA Š-T

GITARISTI- Gundulićeva 4

od 9:00

PUHAČKI ODJEL- soba 14, Gundulićeva 4

od 10:00

GUDAČKI ODJEL- soba 14, Gundulićeva 4

od 9:00

SOLO PJEVANJE  Gundulićeva 4

1.PR. – od 8:00

1.S. – od 10:15