Dječji zbor A (za učenike 3. razreda osnovne glazbene škole) počinje s nastavom u srijedu 13. rujna.

Dječji zbor B (za učenike 4., 5. i 6. razreda osnovne glazbene škole) počinje s nastavom u utorak 12. rujna.