PUHAČKI ORKESTRI

NASTAVA PUHAČKOG ORKESTRA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE POČINJE U PETAK 08.09.2023. i NASTAVLJA SE PO STAROM RASPOREDU UTORKOM I PETKOM.

ORKESTAR OŠ OD 19:15 DO 20:00

ORKESTAR SŠ OD 20:00 DO 21:30

GUDAČKI ORKESTRI

NASTAVA GUDAČKOG ORKESTRA SREDNJE ŠKOLE ODRŽAVAT ĆE SE SUBOTOM, U TERMINU OD 9:30 DO 12:30, OKTOGON. NASTAVA POČINJE 09.09.2023.

NASTAVA GUDAČKOG ORKESTRA OSNOVNE ŠKOLE ODRŽAVAT ĆE SE SRIJEDOM, U TERMINU OD 19 DO 21, VARŠAVSKA. NASTAVA POČINJE 13.09.2023.