RASPORED PRIJEMNIH ISPITA ZA SREDNJU ŠKOLU – KLAVIR
Utorak, 4. srpnja 2023.

Dvorana škole – glavni predmet klavir

16.00 Bekić, Barbalić, Hrgović, Ćorić
17.00 Dežman, Hadžić, Hren, Kruc
18.00 Lenardić, Martić, Maver, Zubak

Soba 8 – Klavir za TO i orgulje

17.00 Cvitanović, Damjanović, Domazet, Fabijanić, Fahr
18.00 Marković, Maruščak, Perković, Prižmić, Krpan