Prva proba mješovitog zbora održat će se u ponedjeljak 12. 9. 2022. u 20h u sobi 1 (Gundulićeva)

(Zbor je obavezan predmet za pjevače, teoretičare, klaviriste, gitariste i harfiste, odnosno sve učenike koji ne pohađaju gudački ili puhački orkestar)