Učenici Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, koji nisu izvršili upis u viši razred glazbene škole na ranijim upisnim rokovima, upis mogu izvršiti u srijedu, 24.08.2022. od 17 do 19 sati ili u ponedjeljak, 29.08.2022. od 13 do 15 sati.