UPISI DOSADAŠNJIH UČENIKA

U ŠK.GOD. 2022./2023.

(osim I.PR. i I.S.)

SVAKE GODINE OBAVEZAN JE UPIS U GLAZBENU ŠKOLU ZA SVE UČENIKE.

UPISI će se održati (Gundulićeva 4):

27.6.2022. (ponedjeljak) od 17-20 sati

28.6.2022. (utorak) od 10-12 i 17-20 sati

29.6.2022. (srijeda) od 10-12 i 17-20 sati

Prilikom upisa dijelit će se svjedodžbe.

Prije upisa potrebno je podmiriti sva dugovanja za šk.god. 2021./2022.

Za upis je potrebno:

  1. Upisnica (žute boje za OŠ ili plave boje za SŠ) – preuzeti na porti
  2. 100,00 kn za I. ratu participacije
  3. OIB djeteta i roditelja