Nastava puhačkog orkestra

Od 11.05. nastava puhačkog orkesta srednje škole odvijat će se po slijedećem rasporedu:

Drveni puhači: utorkom u 20:00

Limeni puhači i udaraljkaši: petkom u 20:00

Nastava puhačkog orkestra osnovne škole se odvija po dosad ustaljenom rasporedu.