Stručne službe škole

Administrativno osoblje

Ravnatelj: Antonio Mrčela, prof.
Tajnik: Zvonimir Fortuna, mag. iur.
Voditelj računovodstva: Davor Muža, dipl. oec.
Administratorica: Iva Janošić

Nastavnici

Saznaj više – Odjeli

Stručni suradnici

Voditeljica Zbirke instrumenata, nototeke, fonoteke i knjižnice: Ivana Jurenec, mag. musicol. i mag. bibl.
Psihologinja: Radojka Sućeska Ligutić, univ. mag. med.

Tehničko osoblje

Domar: Nenad Vuk
Spremačice: Mara Kapac, Zvjezdana Osrečak

Školski odbor

mr. art. Lada Bujas Majić – predsjednica (Nastavničko vijeće)
mr. art. Bojan Pogrmilović (Nastavničko vijeće)
Mirta Pleteršek Blašković (Radničko vijeće)
Jasna Crnić Slany (Vijeće roditelja)
Darko Jesenšek (Grad Zagreb)
Davor Ljubić (Grad Zagreb)
Ivana Mihaljinec (Grad Zagreb)