Obavijesti i novosti

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, Gundulićeva 4, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

 

1. Nastavnik/ca klavira (korepetitor):

    1 radnik/ca na neodređeno, puno radno vrijeme

    Uvjeti: MA, VSS, prof. klavira

 

2. Nastavnik/ca violine

    1 radnik/ca na neodređeno, puno radno vrijeme

    Uvjeti: MA, VSS, prof. violine

 

3. Nastavnik/ca violončela

    1 radnik/ca na neodređeno, puno radno vrijeme

    Uvjeti: MA, VSS, prof. violončela

 

4. Nastavnik/ca gitare

    1 radnik/ca na neodređeno, puno radno vrijeme

    Uvjeti: MA, VSS, prof. gitare

 

5. Nastavnik/ca (1 radnik/ca) u vanjskoj suradnji na određeno radno vrijeme:

- Nastavnik/ca viole (za 3 sata nastave tjedno)

   Uvjeti: MA, VSS, prof. viole

- Nastavnik/ca flaute (za 7, 30 sati nastave tjedno)

         Uvjeti: MA, VSS, prof. flaute

- Nastavnik/ca čembala (za 3 sata nastave tjedno)

   Uvjeti: MA, VSS, prof. čembala

- Nastavnik/ca klarineta (za 7 sati nastave tjedno)

   Uvjeti: MA, VSS, prof. klarineta

- Nastavnik/ca roga (za 9, 30 sati nastave tjedno)

   Uvjeti: MA, VSS, prof. roga

- Nastavnik/ca talijanskog jezika za pjevače (za 2 sata nastave tjedno)

   Uvjeti: Filozofski fakultet

- Voditelj/ica puhačkog orkestra (za 6 sati nastave tjedno)

   Uvjeti: MA, VSS, prof. puhačkog instrumenta

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis

- presliku diplome

- presliku domovnice

 

Prijave na natječaj se podnose na adresu Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Natječaj vrijedi od 09. do 17. siječnja 2015. godine.

Nepotpune i nepravodobno prispjele prijave neće se razmatrati.

<< povratak

Sva prava pridržana Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot