Obavijesti i novosti

KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE VATROSLAVA LISINSKOG - Zagreb za šk.god. 2015./2016. 3.dio

 

4. FAKULTATIVNE AKTIVNOSTI

 Ciljevi i namjena fakultativnih aktivnosti

            Škola nudi učenicima učenje cemballa kao instrumenta koji je rijedak, i stoga dovoljno zanimljiv da kod učenika potakne interes za određenu literaturu i razdoblje baroka.

 Glazbeni klub – organiziranje koncerata klasične, popularne i folklorne glazbe u prostorima škole želi omogućiti učenicima da upoznaju izvođače u neposrednom kontaktu, te da prisustvuju koncertima koje inače ne bi stigli posjetiti. Cilj je povećati njihov interes za glazbu, motivaciju za bavljenje glazbom.

 5. NAČINI PRAĆENJA I VREDNOVANJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

 Praćenje i evaluacija temelji se na korištenju standardnih oblika praćenja i vođenja dokumentacije - dnevnici rada, imenici, prisustvovanje nastavi, praćenje javnih nastupa, anketiranje roditelja i učenika, objavljivanje postignuća učenika i nastavnika...

6. SPECIFIČNOSTI KURIKULUMA ŠKOLE V. LISINSKOG

 Vrijednost glazbe kao odgojnog sredstva prepoznao je i i hrvatski Nacionalni kurikulum: „Odgoj pomoću umjetnosti i za umjetnost bitno pridonosi oblikovanju osobnih te društvenih i kulturnih uvjerenja i svjetonazora, stvaranju osobnoga i društvenoga, nacionalnoga i europskoga kulturnoga identiteta te stjecanju univerzalnih humanističkih vrjednota, poštivanju razlika među ljudima i kulturama, razvijanju empatije, suradnje, solidarnosti te osobne, društvene i kulturne odgovornosti“.

          

Respektirajući upravo te vrijednosti i imajući na umu značaj glazbenog obrazovanja kao integralnog dijela obrazovanja u cjelini, a nadasve u kontekstu cjeloživotnog učenja i razvoja različitih kompetencija, usmjerili smo se ka osmišljavanju osnovnih odrednica koje čine strukturu našeg školskog kurikuluma. Pritom navodimo specifičnosti koje nas karakteriziraju:

Poticanje samopouzdanja, ustrajnosti i želje za učenjem te navika sistematičnog rada kod učenika, kroz organiziranje javnih nastupa i suradnju s drugim školama u Hrvatskoj.

Stvaranje uvjeta za razvoj nadarenih učenika kroz organizaciju seminara eminentnih glazbenih pedagoga

Osiguravanje uvjeta za individualizirani razvoj učenika, razvoj njihove nadarenosti, kroz organiziranje fakultativnih aktivnosti .

 Promoviranje djelatnosti škole i glazbene kulture uopće.

   

                                                                                          Predsjednik Školskog odbora: 

                                                                                         Lada Bujas Majić, prof.

 

<< povratak

Sva prava pridržana Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot