Obavijesti i novosti

PRIJAMNI ISPITI ZA I.PR. - raspored

 

PRIJAMNI ISPITI ZA I.PR.

Srijeda, 2. srpnja 2014., soba 15                                                                              

PJEVANJE – I.PR. (2 skladbe po slobodnom izboru)

                                                                      

 1. Balja Tamara                                      u 16 sati
 2. Berišić Antonio                                   u 16 sati
 3. Bilić Josipa                                         u 16 sati
 4. Bubrić Lucija                                      u 16 sati
 5. Cepić Sara                                          u 16 sati
 6. Čupić Zrinka                                       u 16 sati
 7. Hiršl Kristian                                      u 16 sati
 8. Jelusić Lorena                                     u 17 sati
 9. Klemenčić Damjan                              u 17 sati
 10. Kolarić Nikolina                                  u 17 sati
 11. Kralj Katarina                                      u 17 sati
 12. Krstanović Ružica                                u 17 sati
 13. Kuvač Šimun                                        u 17 sati
 14. Martinčić Magdalena                           u 17 sati
 15. Matić Klara                                          u 18 sati
 16. Matijević Ana                                      u 18 sati
 17. Pinčar Ana                                           u 18 sati
 18. Pranjić Barbara                                    u 18 sati
 19. Sačer Margareta                                   u 18 sati
 20. Smetiško Klara                                     u 18 sati
 21. Strelar Roberto                                     u 18 sati
 22. Tukara Terezija                                    u 18 sati
 23. Tumir Paula                                          u 18 sati

 

Ispit sluha, glazbene memorije i ritma održat će se

u četvrtak, 3. srpnja 2014. u sobi 8 po rasporedu:

udaraljkaši u 15 sati, a svi ostali od 15,15 sati.

 

 

KONTRABAS – I.PR                             TO – I.PR                                            

1. Grabner Filip                                      1. Jagar Matea

2. Pogačar Gregor                                   2. Jurić Fot Sanjin

3. Vrsaljko Mirna                                    3. Matijević Ana

                                                                4. Pranjić Barbara

           

OBOA – I.PR                                            UDARALJKE – I.PR                      

 1. Mikec Jurja                                         1. Brigljević Ivan

                                                                      2. Pranjić Barbara

SAKSOFON – I.PR                                     3. Rehak Maša

    1. Bjelinski Leon                                       4. Trgovec-Greif Martin

    2. Matković Mihovil                                                  

 

TROMBON – I.PR

 1. Tresk Monika
<< povratak

Sva prava pridržana Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot