Obavijesti i novosti

Vremenik izvedbe i obrane zavr¹nog rada u ¹kolskoj godini 2015./2016. ¹k.god

Do 28.listopada 2015.                            Izbor teme (programa) za zavr¹ni rad                

T
ijekom nastavne godine                        Izradba zavr¹nog rada pod stručnim vodstvom
                                                                mentora
(nastavnika struke)

                                                 ZIMSKI ROK
7. studenog 2015.       12.00                Prijava Obrane zavr¹nog rada

03.
veljače 2016.           12.00                Predaja pisanog dijela Izradbe zavr¹nog rada

12. veljače 2016.           12.00                Obrana zavr¹nog rada

                                                   
LJETNI ROK
16. o¾ujka 2016.            10.00 – 12.00    Prijava obrane zavr¹nog rada

01.
lipnja 2016. 11.00 – 12.00    Predaja pisanog dijela zavr¹nog rada

07. lipnja 2016. 16.00 – 18.00    Obrana zavr¹nog rada (učenici klavira)

07.
lipnja 2016. 18.00 – 20.00    Obrana zavr¹nog rada (učenici solo pjevanja)

08.
lipnja 2016. 11.00 – 14.00    Obrana zavr¹nog rada (učenici gudačkog odjela)

08.
lipnja 2016. 15.00 – 16.00    Obrana zavr¹nog rada (učenici gitare)

08.
lipnja 2016. 16.00 – 20.00    Obrana zavr¹nog rada (učenici solo pjevanja)

09.
lipnja 2016. 11.00 – 13.00    Obrana zavr¹nog rada (učenici puhačkog odjela)

09.
lipnja 2016. 13.00 – 14.00    Obrana zavr¹nog rada (učenici TO odjela)

09.
lipnja 2016. 16.00 – 20.00    Obrana zavr¹nog rada (učenici klavira)

09.
lipnja 2016. 20.00 – 21.00    Obrana zavr¹nog rada (učenici orgulja)

27.
lipnja 2016. u 13.00             Uručivanje Svjedod¾bi o zavr¹nom radu 

     

<< povratak

Sva prava pridr¾ana Glazbena ¹kola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot