Obavijesti i novosti

Molbe za oslobađanje od plaćanja participacije - obavijest

 

Molbe za oslobađanje od plaćanja participacije (osnovna i srednja glazbena škola) za šk. god. 2017./2018. potrebno je predati u tajništvo škole najkasnije do 13.10.2017.

 

Učenici/roditelji koji molbe predaju nakon tog roka, bit će oslobođeni plaćanja participacije od idućeg mjeseca od datuma predaje molbe.

 

Uz molbu se obavezno predaje i kopija rješenja o dječjem doplatku ili statusu HRVI.

 

Molba i odgovarajuća dokumentacija za oslobađanje od plaćanja participacije predaje se za svaku školsku godinu.

 

 

<< povratak

Sva prava pridržana Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot