Obavijesti i novosti

UPISI U I. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE ZA ŠK.GOD. 2017./2018.

 

Učenici u dobi od 7 do 9 godina mogu izraziti želju za učenjem jednog od sljedećih instrumenata: klavir, gitara, violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, flauta, oboa, klarinet, fagot, rog, truba, trombon.

 

PRIJAVE za prijamni ispit za I. razred osnovne glazbene škole predaju se u tajništvu škole (Gundulićeva 4) od 15. do 22. svibnja 2017. svaki dan od 10–12 i od 17–19 sati (osim subote i nedjelje).

Formular prijavnice podiže se u školi.

 

PRIJAMNI ISPIT (provjera sluha, glazbenog pamćenja i ritma) održat će se u utorak, 23. svibnja i u srijedu, 24. svibnja 2017. prema rasporedu koji će biti dogovoren prilikom prijave kandidata.

 

REZULTATI PRIJAMNOG ISPITA bit će objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole u ponedjeljak, 29. svibnja 2017. iza 12 sati.

 

UPISI će se održati u utorak, 30. svibnja 2017. od 17-19 sati.

 

Za upis je potrebno:

1.  Upisnica (preuzeti na porti)

2.  OIB djeteta

3.    100,00 kn za I. ratu participacije (plaća se u školi prilikom upisa)

<< povratak

Sva prava pridržana Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot