Obavijesti i novosti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG

ZAGREB, GUNDULIĆEVA 4, TEL./FAX. 4830-764

KLASA: 602-03/17-17/01

URBROJ: 251-335-01-17-01

Zagreb, 03.03.2017.

 

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) ravnatelj Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva 4, Zagreb, Antonio Mrčela, prof., donosi

 

 

ODLUKU

 

o imenovanju službenika za informiranje

 

 

I.

 

Službenikom za informiranje Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva 4, Zagreb,  imenuje se Zvonimir Fortuna, počevši od 03.03.2017.

 

II.

 

Službenik za informiranje obavlja poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 

 

III.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i Internet stranici Škole.

 

 

 

RAVNATELJ

 

 

Antonio Mrčela, prof.

 

 

Dostaviti:

1.      Zvonimir Fortuna, ovdje

2.      Povjerenik za informiranje

3.      Oglasna ploča

4.      Internet stranica škole

5.      Arhiva

 

 

<< povratak

Sva prava pridržana Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot