MOLBE ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PARTICIPACIJE – OBAVIJEST

Molbe za oslobođenje od plaćanja participacije (za osnovnu i srednju glazbenu školu) za školsku godinu 2019./2020. potrebno je predati u tajništvo škole najkasnije do 27.09.2019.

Učenici/roditelji koji molbe predaju nakon tog roka, bit će oslobođeni plaćanja participacije od idućeg mjeseca od datuma predaje molbe.

Uz molbu se obavezno predaje kopija rješenja o dječjem doplatku ili statusu HRVI.

Prijavnice, upisnice i upis u I.PR i I.S. razred srednje škole – VAŽNO!

Svi kandidati koji su polagali prijamni ispit za upis u I. razred srednje glazbene škole i I. pripremni razred, moraju predati u našu glazbenu školu* potpisanu prijavnicu koju će biti moguće isprintati iz profila sa stranice www.upisi.hr od 27.8.2019. od 12 sati do 28.8.2019. (‘DOHVATI PRIJAVNICU’).

*učenicima koji su ove školske godine (2018./19.) završili 8.r.OŠ prijavnice printaju razrednici u matičnoj osnovnoj školi te ih potpisane trebaju vratiti razredniku (ne treba donositi u našu školu!).

Potpisanu prijavnicu (potpisuju učenik i roditelj/skrbnik) možete najkasnije do 28.8.2019. u 12 sati:

– donijeti osobno u našu školu (u računovodstvo) ili                

– ubaciti u sandučić na vanjskim vratima ili

– skenirati i poslati mailom na:

glazbena.skola.vatroslava.lisinskog@zg.t-com.hr

 

Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, već predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

 

ZAPRIMANJE POTPISANIH UPISNICA i UPIS – PETAK, 30.8.2019. od 13-15 sati

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se 30.8.2019. do 15 sati, gube pravo upisa.

PRIJAMNI ISPITI ZA 1.S I 1.PR – solfeggio

PRIJAMNI ISPITI ZA 1. S

– početak od 8 sati,  Gundulićeva 4, 2. kat, soba 19

TESTIRANJE SLUHA, RITMA I MEMORIJE ZA 1.PR

– početak od 8 sati,  Gundulićeva 4, 2. kat, soba 22

UPIS U I. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE i I. PRIPREMNI RAZRED – 15.07.2019.

Kandidatima koji su zadovoljili sve uvjete za upis, bit će omogućeno printanje upisnica iz vlastitog profila sa stranice www.upisi.hr. Upisnicu potpisuju učenik i roditelj/skrbnik.

Pozivaju se učenici i roditelji koji nisu stigli isprintati upisnicu da prije upisa dođu u računovodstvo škole kako bi im se iste isprintale.

 

UPIS UČENIKA – 15.7.2019. od 13 do 15 sati

 

Prije upisa potrebno je podmiriti sva dugovanja za šk.god. 2018./19.

 

Za upis je potrebno:

  1. Upisnica (plave boje) – preuzeti na porti
  2. 100,00 kn za I. ratu participacije
  3. OIB učenika
  4. Kopija svjedodžbe 6. razreda glazbene škole (samo za učenike koji upisuju 1. razred srednje škole, a nisu završili osnovno glazbeno obrazovanje u našoj glazbenoj školi

– za učenike koji upisuju muzički razred još i:

  1. kopija svjedodžbe 8. razreda i kopija svjedodžbe 6.razreda glazbene škole

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se 15.7.2019. do 15 sati, gube pravo upisa i upućuju se na ponovnu proceduru na jesenskom upisnom roku.

VAŽNO – Prijavnice, upisnice i upis u I.S. i I.PR. razred

Svi kandidati koji su polagali prijamni ispit za upis u I. razred srednje glazbene škole i I. pripremni razred, moraju predati u našu glazbenu školu* potpisanu prijavnicu koju će biti moguće isprintati iz profila sa stranice www.upisi.hr od 10.7.2019. od 12 sati (‘DOHVATI PRIJAVNICU’).

*učenicima koji su ove školske godine (2018./19.) završili 8.r.OŠ prijavnice printaju razrednici u matičnoj osnovnoj školi te ih potpisane trebaju vratiti razredniku (ne treba donositi u našu školu!).

 

Prijavnica s konačnom listom prioriteta bit će dostupna za printanje

od 10.7.2019. (od 12 sati) do 12.7.2019. (do 12 sati-rok za donošenje

u našu glazbenu školu!)

 

Potpisanu prijavnicu (potpisuju učenik i roditelj/skrbnik) možete najkasnije do 12.7.2019. u 12 sati:

– donijeti osobno u našu školu (u računovodstvo) ili                

– ubaciti u sandučić na vanjskim vratima ili

– skenirati i poslati mailom na:

glazbena.skola.vatroslava.lisinskog@zg.t-com.hr

 

Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, već predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

 

ZAPRIMANJE POTPISANIH UPISNICA i UPIS – PONEDJELJAK, 15.7.2019. od 13-15 sati

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se 15.7.2019. do 15 sati, gube pravo upisa i upućuju se na ponovnu proceduru na jesenskom upisnom roku.

PRIJAMNI ISPITI ZA 1.S I 1.PR – solfeggio

PRIJAMNI ISPITI ZA 1. S

– početak od 8 sati,  Gundulićeva 4, 2. kat

TESTIRANJE SLUHA, RITMA I MEMORIJE ZA 1.PR

– početak od 8 sati,  Gundulićeva 4, soba 8

 

DETALJAN RASPORED BITI ĆE IZVJEŠEN NA OGLASNOJ PLOČI TEORETSKOG ODJELA