Entries by lisinski_admlisi

MOLBE ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PARTICIPACIJE – OBAVIJEST

Molbe za oslobođenje od plaćanja participacije (za osnovnu i srednju glazbenu školu) za školsku godinu 2019./2020. potrebno je predati u tajništvo škole najkasnije do 27.09.2019. Učenici/roditelji koji molbe predaju nakon tog roka, bit će oslobođeni plaćanja participacije od idućeg mjeseca od datuma predaje molbe. Uz molbu se obavezno predaje kopija rješenja o dječjem doplatku ili […]

Prijavnice, upisnice i upis u I.PR i I.S. razred srednje škole – VAŽNO!

Svi kandidati koji su polagali prijamni ispit za upis u I. razred srednje glazbene škole i I. pripremni razred, moraju predati u našu glazbenu školu* potpisanu prijavnicu koju će biti moguće isprintati iz profila sa stranice www.upisi.hr od 27.8.2019. od 12 sati do 28.8.2019. (‘DOHVATI PRIJAVNICU’). *učenicima koji su ove školske godine (2018./19.) završili 8.r.OŠ […]

VAŽNO – Prijavnice, upisnice i upis u I.S. i I.PR. razred

Svi kandidati koji su polagali prijamni ispit za upis u I. razred srednje glazbene škole i I. pripremni razred, moraju predati u našu glazbenu školu* potpisanu prijavnicu koju će biti moguće isprintati iz profila sa stranice www.upisi.hr od 10.7.2019. od 12 sati (‘DOHVATI PRIJAVNICU’). *učenicima koji su ove školske godine (2018./19.) završili 8.r.OŠ prijavnice printaju […]